Styrelse

Ordförande

Eva Swahn

Vice ordförande

Martin Holmbom

 


Vetenskaplig sekreterare

Anna Spångeus

Skattmästare

Charlotte Dahle


Ledamot

Lena Serrander

Ledamot

Patrik Nasr

Revisorer

Revisor: Bengt Ekermo

Revisorssuppleant: Maria Jakobsson

Auktoriserad revisor: Kristina Johansson, KPMG

Forskningsnämnd

Olle Stendahl

Karin Öllinger

Pär Myrelid

Preben Bendtsen

Eva Swahn (ordförande LLS)

Anna Spångeus (vetenskaplig sekreterare LLS)

Valberedning

Johan Thorfinn

Thomas Franzen