Styrelse

Ordförande

Lena Serrander

Vice ordförande

Martin Holmbom

 


Sekreterare

Anna Spångeus

Skattmästare

Charlotte Dahle


Ledamot

Hanna Karlsson


Ledamot

Emma Eloff
Revisorer

Revisor: Torbjörn Ledin

Revisorssuppleant: Maria Jakobsson

Auktoriserad revisor: Elizabeth Carelind, KPMG

Forskningsnämnd

Torbjörn Ledin 

Olle Stendahl

Karin Öllinger

Valberedning

Christopher Sjöwall