2004

170 000 kr

Forskningsstipendium

Gösta Berlin - Analys av blödningsrisk hos trombocytopena patienter samt analys av hemostatisk funktion av givartrombocyter under lagring. - 30 000 kr

Anne Ericsson - Hjärtsvikt hos äldre i primärvården. Kan cytokiner användas som prognostiska markörer? Föreligger könsskillnader? - 15 000 kr

Johanna Forsell - Immunologiska effekter av antibiotika på klinisk och cellulär nivå hos patienter med kronisk form av neuroborrelios. - 15 000 kr 

Alf Kastbom - Immunologiska och immungenetiska prediktorer för sjukdomsförlopp vid nydebuterad reumatoid artrit. - 15 000 kr

Kourosh Lotfi - Optimerad behandling vid hematologiska maligniteter med nukleosidanaloger genom kartläggning av enzymer involverade i metabolism. - 30 000 kr 

Helen Lundqvist Gustafsson - Inflammationssvar vid stafylokockinfektioner; betydelse av apoptotisk celldöd, fria radikaler och cytokiner. - 15 000 kr 

Jakob Paues - Centralnervösa mekanismer bakom cytokininducerad kakexi. - 30000 kr

Resestipendium

Johanna Forsell - till 12th Internat Congr Immunol, 4th Annul Conf FOCIS, Montreal, Canada 2004- 07-18 – 23 med postern Increased Borrelia induced TNF-alpha secretion in dendritic cells from asymptomatic seropositive individuals - 10 000 kr

Alf Kastbom - till Annul Eur Congr Rhematol, Berlin, Deutschland 2004-06-09 – 12 med postern Fc- gamma receptor IIIA genotypes predict disease activity over time in recent onset rheumatoid arthritis (the TIRA project) - 5 000 kr

Christopher Sjövall - Annual Eur Congr Rhematol, Berlin, Deutschland 2004-06-09 – 12 med postern Reduced anti-TNF-alpha autoantibody levels coincide with flare in systemic lupus erythematosus - 5 000 kr.

Anna Zetterberg - 1 000 kr

Karin Parment - 1 000 kr

Karl-David Hjalmarsson - 1 000 kr 

Gemensam bussresa för samtliga läkarstuderande till Riksstämman 2004 i Göteborg - 4 000 kr2003

174 000 kr


Forskningsstipendium

Carljohan Carlhäll - The contribution of mitral annular excursion to total stroke volume : quantification with 4-dimensional transesophageal echocardiography - 25 000 kr

Björn Jönsson - Utveckling av metod för non-invasiv ankelblodtrycksmätning med PPG (Photo PlethysmoGraphy) - 25 000 kr

Kourosh Lotfi - Cytostatikaresistens - mekanismer för korsresistens med särskilt tillämpning kliniskt - 25 000 kr

Helen Lundqvist Gustafsson - Reglering av neutrofilers livslängd vid svåra bakteriella infektioner - 25 000 kr

Birgitta Rasmusson - Hur kan lipidkopplade socker på ytan av Leishmania Donovani-parasiter och tuberkelbakterier hämma fagolysom-fusion? - 25 000 kr

Christopher Sjövall - Betydelsen av C-reaktivt protein (CRP) och autoantikroppar mot CRP vid systemisk lupus erythematosus - 25 000 kr

Resestipendium

David Engblom - Posterpresentation på Society of Neuroscience - 10 000 kr

Cecilia Gunnarsson - Posterpresentation på Bröstcancerkongress - 10 000 kr

Bussresa för deltagande av läkarstudenter på riksstämman - 3 000 kr

Erik Vestberg - 1 000 kr2002

125 000 kr

Forskningsstipendium

 

Karin Björnström - Anestesimedels cellulära signalsystem - 25 000 kr

Stergios Kechagias - En histologisk undersökning av vanilloid-receptorns lokalisation i magslemhinnan hos patienter med funktionell dyspepsi och friska försökspersoner - 25 000 kr

Birgitta Rasmusson - Hur kan lipidkopplade socker på ytan av leishmania donovani-parasiter och tuberkelbakterier hämma fagolysosom fusion? - 25 000 kr

Hong Zhang - Genetic Alterations and their Interactions Associate with Clinicopathological Features and Adjuvant Therapy in Young and Adult Patients with Melanoma - 25 000 kr

Helen Lundqvist Gustafsson - Neutrofilers apoptotiska celldöd vid bakteriella infektioner - 25 000 kr