Linköpings Läkaresällskap är Östergötlands förening för läkare och läkarstudenter.


Sök forskningsbidrag

Årets ansökningsomgången är nu stängd. Nästa ansökan september 2022

Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfond lämnar forskningsbidrag och resestipendier för att stödja medicinsk forskning.

  2021 års forskningsbidrag respektive resestipendium:

 

Mischa Woisetschläger Halverad kontrastmängd med bibehållen granskningskvalitet i CT buk - en möjlighet när njuren sviktar?

 Rasmus Åhman EPeCS - Epidemiology of Perioperative Care in Sweden

 

Mer info om forskningsbidraget och ansökan hittar du här.

Afterwork & event

Linköpings läkaresällskap

Aktuellt

 

Under året planeras forskningsseminarier och sociala aktiviteter. Mer information kommer.

 

Julmiddag 2021

Årets traditionsenliga julmiddag föregicks av fina presentationer från forskarna Amanda Welin och Mischa Woisetschläger som båda har erhållit forskningsbidrag från stiftelsen. Vid årets högtid firades även  Linköpings läkaresällskaps nya hedersmedlem Anders Tegnell.

 

 

 

Anders Tegnell 

Ny hedersmedlem Linköpings läkaresälskap