Linköpings Läkaresällskap är Östergötlands förening för läkare och läkarstudenter.


Sök forskningsbidrag

Årets ansökningsomgång är öppen 1-30 september 2024

 

Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfond lämnar forskningsbidrag och resestipendier för att stödja medicinsk forskning. 

 

Ansökningstiden är 1-30 september varje år för anslagen. För resestipendium kan ansökan lämnas löpande under året.

 

Mer info om forskningsanslag och resestipendium hittar du här

 

2023 års forskningsanslag:

Rasmus Åhman (NordicCOVID – “COVID-19 patients in intensive care: Characteristics, management and outcomes in all the Nordic countries during the different waves of the pandemic”)

Eva Vikhe Patil (SentiRecur: Användning av magnetiskt spårämne och magnetkameraunderökning)

Linus Ohlsson (Hjärtat under mekansisk assisterande pumpbehandling - utforskning med DT och datoriserade flödesberäkningar)

Martin Holmbom (99mTc-MIP-1404 SPECT/CT Veriton CZT for staging prostate cancer prior to primary therapy and in biochemical recurrence after radical prostatectomy - Phase II study)

Christopher Sjöwall  (Bättre graviditetsutfall vid SLE med hjälp av biomarkörledd precisionsmedicin)

 

Tidigare stipendiater hittar du här.


Medlemsavgift

Medlemsavgiften är för nuvarande 100kr per år och inbetalas antingen via sällskapets bankgiro-nummer: 5840-0474 alternativt Swish-nummer: 1234786414 (OBS nytt fr.o.m. feb 2024). Ange "namn och innevarande år" i meddelandet. Är du ny medlem hittar du ansökan här.

Afterwork & event

Kommande aktiviteter

 

16 oktober 2024 - Vetenskaplig afton för ST-läkare

11 december 2024 - Linköpings läkaresällskaps julmiddag 

 Forskningslunch "Forskning, klinik och undervisning – hur får man ihop det?" den 22 maj 2024

 

Den 22 maj bjöd Linköpings läkaresällskap in till en fullsatt och mycket uppskattad forskningslunch på Linköpings universitetssjukhus. Temat var Forskning, klinik och undervisning - hur får man ihop det? 

Under lunchen fick vi höra personliga och mycket inspirerande presentationer av Sigrid Nilsson (Leg läkare, Postdoc), Kristofer Hedman (ST-läkare/Docent, Universitetslektor) och Mattias Ekstedt (Överläkare/Biträdande Professor, Proprefekt).

Vetenskaplig afton med posterpresentation av vetenskapliga ST-arbeten 18 oktober 2023

 

Den 18 oktober bjöd Linköpings Läkarsällskap i samarbete med studierektorskansliet för ST-läkare in till en vetenskaplig afton i syfte att lyfta och synliggöra den kunskap som tas fram av ST-läkarna varje år. Initiativet startade 2022 och planeras att vara ett årligt återkommande evenemang. 

  

Kvällen började med en öppen postersession och mingel i Ljusgården vid Norra entrén, följt av middag.  Samtliga presenterade arbeten höll god vetenskaplig kvalitet och presenterades på ett föredömligt sätt. Årets pristagare var Lisa Thorlsund, Klinisk farmakologi, Linköping och Jakob Hytting, Kardiologen, Norrköping. 

 

Mer information finns att läsa under fliken Forskningsfonden - Vetenskapliga arbeten

 

 

 

Lena Jonasson

Hedersmedlem Linköpings läkaresällskap 

2024

 

 

 

 

Anders Persson

Hedersmedlem Linköpings läkaresällskap 

2022

 

 

 

 

Anders Tegnell 

Hedersmedlem Linköpings läkaresällskap

2021