Linköpings Läkaresällskap är Östergötlands förening för läkare och läkarstudenter.


Sök forskningsbidrag

Ansökan är nu stängd. Nästa ansökningsomgång sker i augusti/september 2021

Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfond lämnar forskningsbidrag och resestipendier för att stödja medicinsk forskning.

 

 

2020 års forskningsbidrag utdelas till 

Amanda Welin (Distinct neutrophil subsets in the early immune response to M.Tuberculosis)

Rasmus Åhman (EPeCS - Epidemiology of Perioperative Care in Sweden).

 

 Mer info om forskningsbidraget och ansökan hittar du här

Afterwork & event

Linköpings läkaresällskap

Just nu inga aktuella arrangemang men vi återkommer med information om kommande aktiviteter! 
/Styrelsen 

Linköpings läkaresällskap