Linköpings Läkaresällskap är Östergötlands förening för läkare och läkarstudenter.


Sök forskningsbidrag

Nästa ansökningsomgång sker i augusti/september 2021

Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfond lämnar forskningsbidrag och resestipendier för att stödja medicinsk forskning.

 

 

2020 års forskningsbidrag utdelas till: 

Amanda Welin (Distinct neutrophil subsets in the early immune response to M.Tuberculosis)

Rasmus Åhman (EPeCS - Epidemiology of Perioperative Care in Sweden).

 

Mer info om forskningsbidraget och ansökan hittar du här.

Afterwork & event

Linköpings läkaresällskap

Inga aktuella aktiviteter planerad på Linköpings läkaresällskap.