Linköpings Läkaresällskap är Östergötlands förening för läkare och läkarstudenter.


Sök forskningsbidrag nu!

Ansökan stängd. Öppnar igen sept 2020

Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfond lämnar forskningsbidrag och resestipendier för att stödja medicinsk forskning.

 

För 2019 beviljades:

Anslag Ervin Beka & Björn Ingelsson

Resebidrag Anna Wålinder Österberg, Johanna Huoman & Madelene Wedin

Afterwork & event

Julbord 12 december 2019

Varmt välkommen till läkaresällskapets traditionsenliga julbord 12 december! 
Vi håller som vanligt till i läkaresällskapets hus där Linköpings festvåningar / Skyline serverar oss julbord. Programmet börjar kl.18 med presentationer från årets forskningsstipendiater följt av julbord kl.19. 

Kostnaden för julbordet är är 200 kr för medlemmar och 300 kr för medföljande person (ej medlem). Du anmäler dig till julmiddagen genom att betala in kostnaden för julbordet på läkaresällskapets plusgirokonto nr 791817-0 (ange i inbetalningen vem/vilka betalningen gäller). 

Sista inbetalningsdag är 8 december.