Linköpings Läkaresällskap är Östergötlands förening för läkare och läkarstudenter.


Julbord 2018

Läkaresällskapet bjuder in den 6/12

Linköpings Läkaresällskap håller traditionellt julbord torsdagen den 6 december kl 18.00 i Läkarsällskapets Hus på Klostergatan 45c.

 

Utöver ett välfyllt julbord kommer årets forskningsstipendiater att presenteras samt hålla varsin kort presentation om sitt projekt. 

 

Nya och gamla medlemmar hälsas varmt välkomna!

Styrelsen

 

Avgift: 250kr per person/medlem + betald medlemsavgift (100kr, student 50kr) för 2018 (OBS: medföljande partner/gäst som ej är medlem betalar 350kr)
Anmälan: Fyll i formuläret nedan. Sätt in avgiften för julbordet på plusgiro 791817-0 (OBS ange namn i meddelandefältet)
Deadline för anmälan: inbetalning bokförd på postgiro-kontot senast måndag 3 dec. Antalet platser är begränsat.
Instruktioner om hur du betalar medlemsavgift samt kontaktar kassören för eventuella frågor hittar du här.

OBS!: Fyll i rutorna märkta med en asterisk.

Afterwork & pubkvällar

Nästa pubkväll i januari 2019

Vi fortsätter med våra pubkvällar även under 2019.

 

Mer information följer.