Linköpings Läkaresällskap är Östergötlands förening för läkare och läkarstudenter.


Sök forskningsbidrag nu!

Ansökan stängd. Öppnar igen aug/sept 2020

Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfond lämnar forskningsbidrag och resestipendier för att stödja medicinsk forskning.

 

För 2019 beviljades:

Anslag Ervin Beka & Björn Ingelsson

Resebidrag Anna Wålinder Österberg, Johanna Huoman & Madelene Wedin

Afterwork & event

Linköpings läkaresällskap

Just nu inga aktuella arrangemang men vi återkommer med information om kommande aktiviteter! 

/Styrelsen, Linköpings läkaresällskap