Forskningsfondens historia

Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfond tillkom våren 1975 då Överläkareföreningen vid Regionsjukhuset överlät sina tillgångar till Linköpings Läkaresällskap.

 

Ur protokoll fört vid Överläkareföreningens vid Regionsjukhuset i Linköping årsmöte den 28 mars 1974 kan följande hämtas: §.5 "Föreningen beslöt att överföra "Stiftelsen "Medicinska Forskningsfonden i Linköping "till Linköpings Läkaresällskap. Fondens totala medel 60 000 kronor. Samtliga legat till stiftelsen med undantag för några smärre belopp har överlämnats för att användas för cancerforskning ( Dag Turesson)".

 

Ur protokoll fört vid Läkaresällskapets årsmöte 27 februari 1975. "Överläkareförenigen vid Regionsjukhuset har överlåtit Stiftelsen Medicinska Forskningsfonden i Linköping till Sällskapet".

 

Först vid årsmötet 1979 kunde det första Forskningsbidragen utdelas.