presentation av vetenskapliga arbeten

Inom region Östergötland pågår många spännande forskningsprojekt, stora som små. En obligatorisk del av ST-tjänstgöringen är att genomföra ett vetenskapligt arbete. Som en del i att lyfta och synliggöra dessa arbeten vill Linköpings läkaresällskap i samarbete med studierektorskansliet bjuda in till en vetenskaplig afton. Kvällen vänder sig till såväl ST-läkare som övriga intresserade. Priser kommer delas ut till de bästa vetenskapliga ST-arbetena (mellan 1000-5000 kr i personlig gåva). Pristagarna kommer även att få hålla en muntlig presentation, vilken kommer att äga rum under middagen efter postersessionen.  

 

Den vetenskapliga aftonen genomförs 18 oktober 2023. Programmet inleds med postermingel för vetenskapliga ST-projekt på universitetssjukhuset följt av gemensam middag.

 

Plats och tid för postermingel

 

Linköpings universitetssjukhus (lokal meddelas senare), start klockan 17.00

 

Plats och tid för förtäring efter postermingel

 

Restaurang meddelas senare. Middagen, inklusive prisutdelning och muntliga presentationer startar ca 18.30-19. För anmälan till middagen kommer separat inbjudan i september.

 

För ST-läkare som vill delta med sitt arbete skickas abstract av ST-projektet till epost@linkopingslakaresallskap.se senast den 26 september (abstractet får innehålla max 350 ord och max 1 figur/tabell). ST-projekten får inte vara äldre än 1 januari 2020. 

 

 

Pristagare 2022

 Frida Nikesjö, lungmedicin och Rama Andraos, reumatologi