presentation av vetenskapliga arbeten

Inom region Östergötland pågår många spännande forskningsprojekt, stora som små. En obligatorisk del av ST-tjänstgöringen är att genomföra ett vetenskapligt arbete. Som en del i att lyfta och synliggöra dessa arbeten vill Linköpings läkaresällskap i samarbete med studierektorskansliet bjuda in till en vetenskaplig afton. Kvällen vänder sig till såväl ST-läkare som övriga intresserade. Man kan även bli utvald att hålla en muntlig presentation, vilken kommer att äga rum under post-posterminglet i f.d. Läkaresällskapets hus på Klostergatan 45C samma dag.  Priser på mellan 1000-5000 kr i personlig gåva utlovas till de bästa abstracten.

 

Den vetenskapliga aftonen genomförs torsdagen den 1 september 2022 och inleds med postermingel för vetenskapliga ST-projekt i Norra entrén följt av lättare förtäring i f.d. Läkaresällskapets hus på Klostergatan 45C.

 

Plats och tid för postermingel

 

Foajén i Norra entrén, plan 9 (utanför föreläsningssalarna), Universitetssjukhuset i Linköping klockan 17.00

 

Plats och tid för förtäring efter postermingel

 

Läkaresällskapets hus på Klostergatan 45C klockan 18.30-19 där pristagare ger sina muntliga presentationer. För anmälan till middagen kommer separat inbjudan i augusti.

 

För ST-läkare som vill delta med sitt arbete skickas abstract av ST-projektet till epost@linkopingslakaresallskap.se senast den 25 augusti (abstractet får innehålla max 350 ord och max 1 figur/tabell). ST-projekten får inte vara äldre än 1 januari 2019.