Sök Forsknings- och Resebidrag

Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfond lämnar forskningsbidrag och resestipendier för att stödja medicinsk forskning. 

 

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE 2023

 

1. Ladda ner ansökningsblankett här

2. Signerad ansökan (pdf-format) skickas tillsammans med projektplan (max 4 sidor) och CV (endast för huvudsökande) via e-mail till: 

 ansokan@linkopingslakaresallskap.se 

 

Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfond lämnar forskningsbidrag och resestipendier för att stödja medicinsk forskning. 

 

Under 2021 såldes Linköpings Läkaresällskap ”Läkarvillan” på Klostergatan 45C. Vinsten från försäljningen kommer att till största delen användas för forskningsanslag och resestipendier till sällskapets medlemmar. Det totala beloppet som delas ut blir ca 1.000.000 kr årligen uppdelat i olika anslag.  Ansökningstiden kommer som tidigare att vara 1-30 september (för forskningsanslagen). För resestipendium kommer ansökan framöver att kunna ske löpande under året (mer information kring resestipendium kommer under hösten).

 

För att kunna ansöka 2023 ska sökande vara medlem i Linköpings läkaresällskap och ha varit medlem 2022 och 2023.

 

 

Som traditionen bjuder emotser sällskapet att ni som erhåller anslag håller en presentation för våra medlemmar under sällskapets julmiddag.

Medlemskap i Linköpings Läkaresällskap är en förutsättning för tilldelning av bidrag och utan betald årsavgift innan ansökningstidens slut kommer ansökan inte att behandlas. Observera att medlemskap i lokalföreningen (Linköpings Läkaresällskap) inte automatiskt ingår i ditt medlemskap i Svenska Läkaresällskapet. Läs mer om medlemskap i Linköpings Läkaresällskap via länken Medlemskap i huvudmenyn.

Ansökan öppnar 1 september

Ansökningstid är 1-30 september 2023 

 Varmt välkommen med din ansökan!