Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfond lämnar forskningsbidrag och resestipendier för att stödja medicinsk forskning För att kunna ansöka ska sökande vara medlem i Linköpings läkaresällskap vid ansökningstillfället.

 

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE ANSLAG 2023

 Ansökningstiden är varje år 1-30 september. 

 

1. Ladda ner ansökningsblankett här

2. Signerad ansökan (pdf-format) skickas tillsammans med projektplan (max 4 sidor) och CV (endast för huvudsökande) via e-mail till: 

 ansokan@linkopingslakaresallskap.se 

 

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE RESEBIDRAG

 

Ansökningar kan skickas under hela året och bedöms löpande, senast en månad efter att ansökan inkommit.

För att erhålla resestipendier bör ansökan styrka att sökande: 

  • ska presentera en poster eller ge en muntlig presentation
  • ska besöka/forska vid en medicinsk fakultet vid ett universitet med mål att tillföra sin forskning något väsentligt
  • är anställd som läkare/läkarstudent inom Region Östergötland och/eller Linköpings Universitet

Summan som delas ut som resestipendium är 10 000 till 20 000 kr.

 

Beslut fattas av minst ordförande och vetenskaplig sekreterare.

 

 

Ansökan kommer framöver att ske via SEB:s ansökningsportal. Fram tills dess portalen är igång kan du skicka ansökan via via e-mail till: ansokan@linkopingslakaresallskap.se 

 

OM ANSLAGEN

Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfond lämnar forskningsbidrag och resestipendier för att stödja medicinsk forskning. 

 

Under 2021 såldes Linköpings Läkaresällskap ”Läkarvillan” på Klostergatan 45C. Vinsten från försäljningen kommer att till största delen användas för forskningsanslag och resestipendier till sällskapets medlemmar. Det totala beloppet som delas ut blir ca 1.000.000 kr årligen uppdelat i olika anslag.    

 

Som traditionen bjuder emotser sällskapet att de som erhåller anslag håller en presentation för våra medlemmar under sällskapets julmiddag.

MEDLEMSSKAP

Medlemskap i Linköpings Läkaresällskap är en förutsättning för tilldelning av bidrag och utan betald årsavgift innan ansökningstidens slut kommer ansökan inte att behandlas. Observera att medlemskap i lokalföreningen (Linköpings Läkaresällskap) inte automatiskt ingår i ditt medlemskap i Svenska Läkaresällskapet. Läs mer om medlemskap i Linköpings Läkaresällskap via länken Medlemskap i huvudmenyn.

Ansökan öppnar 1 september

Ansökningstid är 1-30 september 2024 

 Varmt välkommen med din ansökan!