Sök Forsknings- och Resebidrag

Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfond lämnar forskningsbidrag och resestipendier för att stödja medicinsk forskning.

Resestipendier à maximalt 10 000 kr kan också utdelas till forskare vid Hälsouniversitetet. Bidrag kan beviljas för aktivt kongressdeltagande vid internationellt vetenskapligt möte (kopia av accepterat abstract måste bifogas ansökan) eller för besök vid utländsk vetenskaplig institution (brev från institutionschef där det framgår att sökanden är välkommen måste bifogas ansökan). Specificera också tydligt vad du ämnar använda ditt sökta bidrag till.

Reseberättelse inklusive kvitton för utlägg ska utan anmodan tillställas Läkaresällskapets sekreterare senast 3 månader efter resans avslutande.

Stiftelsens forskningsnämnd avser att ge yngre forskare företräde. Medlemskap i Linköpings Läkaresällskap är en förutsättning för tilldelning av bidrag och utan betald årsavgift innan ansökningstidens slut kommer inte ansökan behandlas. Observera att detta inte automatiskt ingår i ditt medlemskap i Svenska Läkaresällskapet. Läs mer om medlemskap i Linköpings Läkaresällskap via länken Medlemskap i huvudmenyn.

 Inlämning för 2020 är stängd 

 Nästa ansökan september 2021


Skicka gärna ett enda mail med all information du anser att vi är i behov av för att bedöma din ansökan. Följ gärna instruktionerna du finner nedan för att underlätta arbetet för oss.

Instruktioner

1


Fyll i formuläret (Ansökan om forsknings- och resebidrag) i Word-format.

Hämta
ansokan_forskbidrag.doc
Microsoft Word-dokument 75.0 KB

2


Döp om filen till ÅR_FÖRNAMN_EFTERNAMN.doc såsom t.ex. 2017_Anders_Andersson.doc


3


Observera att det i ansökningsdokumentet endast är sammanfattningen av forskningsprogrammet som bör vara max 1900 tecken. I samma ruta kan även annan kompletterande information skickas med.


4


Signerade kopior behöver endast skickas in om bidrag eller stipendium beviljas. Om komplettering behövs blir du kontaktad av oss.


5


Om du vill skicka med bilagor såsom utbildningsprogram, fullständigt forskningsprogram så kan du döpa om dem till ÅR_FÖRNAMN_EFTERNAMN_BILAGA_X.pdf såsom t.ex. 2017_Anders_Andersson_Bilaga_2.pdf


6

Skicka alla dokument via mail till oss. Använd länken eller skriv till ansokan@linkopingslakaresallskap.se.

Genom mailet som du skickar till oss försäkras att korrekta och noggranna uppgifter har lämnats.Inlämning

för 2020 stängd.