Sök Forsknings- och Resebidrag

Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfond lämnar forskningsbidrag och resestipendier för att stödja medicinsk forskning.

Resestipendier à maximalt 20 000 kr kan beviljas för aktivt kongressdeltagande vid internationellt vetenskapligt möte (kopia av accepterat abstract måste bifogas) eller för besök vid utländsk vetenskaplig institution (intygande brev från institutionschef måste bifogas). I ansökan ska det framgå vad sökanden ämnar använda det sökta bidraget till.

 

Reseberättelse inklusive kvitton för utlägg ska utan anmodan tillställas Läkaresällskapets skattmästare senast 6 månader efter resans avslutande.

För forskningsbidragen avser stiftelsens forskningsnämnd att ge junior forskare företräde. Medlemskap i Linköpings Läkaresällskap är en förutsättning för tilldelning av bidrag och utan betald årsavgift innan ansökningstidens slut kommer ansökan inte att behandlas. Observera att medlemskap i lokalföreningen (Linköpings Läkaresällskap) inte automatiskt ingår i ditt medlemskap i Svenska Läkaresällskapet. Läs mer om medlemskap i Linköpings Läkaresällskap via länken Medlemskap i huvudmenyn.

Ansökan är nu öppen

Ansökningstid är 1-30 september 2022 

 Varmt välkommen med din ansökan!


Ansökan sker på angiven blankett som skickas via mail (se instruktioner nedan). Vi ser helst att all information du anser att vi är i behov av för att bedöma din ansökan skickas i samma mail. 

Instruktioner

1


Fyll i ansökningsformuläret (”Ansökan om forsknings- och resebidrag”) i Word-format. Länk till Worddokumentet

Hämta
ansokan_forskbidrag.doc
Microsoft Word-dokument 75.0 KB

2


Namnge din sparade ansökan till ÅR_FÖRNAMN_EFTERNAMN.doc (såsom t.ex. 2017_Anders_Andersson.doc).


3


Observera att det endast är sammanfattningen av forskningsprogrammet (max 1900 tecken) som ska vara med i ansökningsformuläret. Om ytterligare uppgifter är väsentliga för bedömning kan dock även det lämnas i samma fält i ansökan.


4


Om du önskar bifoga bilagor såsom utbildningsprogram, CV eller fullständigt forskningsprogram (max 4 sidor), så ska ÅR_FÖRNAMN_EFTERNAMN_BILAGA_X.pdf framgå på varje sida, t.ex. 2017_Anders_Andersson_Bilaga_2.pdf. 


5


Signerad ansökan scannas in och mailas tillsammans med ev. bilagor till ansokan@linkopingslakaresallskap.se


Genom din signerade ansökan försäkrar du att korrekta och noggranna uppgifter har lämnats.Inlämning

för 2022 är öppen.