Stadgar och Protokoll för Forskningsfonden

Verksamhetsberättelser

Linköpings Läkaresällskaps forskningsfond [PDF]:

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Från och med 2012 redovisas verksamhetsberättelserna för Linköpings Läkaresällskap och Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfond i ett gemensamt dokument, var god se Stadgar och protokoll för Sällskapet. För ännu äldre verksamhetsberättelser hänvisar vi till Linköpings Läkaresällskaps sekreterare.