Tidigare stipendiater

2022

195 000kr

Forskningsstipendium

Helena EnocssonBiomarkörer för individanpassad behandling och minskad risk för organskador vid systemisk lupus erytomatosus (SLE) - 70 000kr

Patrik Johansson BlixtEkokardiografisk bedömning och prognosticering av kliniskt utfall vid septisk chock - 70 000kr

 

Resestipendier

Karin Frånlund - 15 000kr

Linn Löfberg - 20 000kr

Stina Björkman - 20 000kr


2021

120 000kr

Forskningsstipendium

Mischa Woisetschläger - Halverad kontrastmängd med bibehållen granskningskvalitet i CT buk - en möjlighet när njuren sviktar? - 110 000kr

 

Resestipendium

Rasmus Åhman - 10 000kr

 

 


2020

120 000kr

Forskningsstipendium

Amanda Welin - Distinct neutrophil subsets in the early immune response to  M.Tuberculosis - 60 000kr

Rasmus Åhman - EPeCS - Epidemiology of Perioperative Care in Sweden - 60 000kr


2019

110 000 kr

Forskningsstipendium

Ervin Beka - Godartad Struma - rätt operation till rätt patient - 40 000 kr

Björn Ingelsson - Dags för nästa steg – identifiering av en tidigare okänd DNA-receptor i immunförsvarets kamp mot virus - 40 000 kr

Resestipendium

Anna Wålinder Österbrg - 10 000kr

Johanna Huoman - 10 000 kr

Madelene Wedin - 10 000 kr


2018

156 200 kr

Forskningsstipendium

Magnus Thordstein - Neuropatisk smärtbehandling med non-invasiv metod - 104 200 kr

Resestipendium

Thomas Abrahamsson - 22 000 kr

Carl Bellander - 10 000 kr

Karin Rådholm - 10 000 kr

Sherif Elawa - 10 000 kr


2017

130 000 kr

Forskningsstipendium

Niklas Boknäs - Hitta nya behandlingsalternativ för coronar hjärtsjukdom, genom att använda PAR4 som mål - 40 000 kr

Kristoffer Hedman - Bakomliggande immunologiska och metabola mekanismer vid diabeteskardiomyopati - 50 000 kr

Resestipendium

Sara Carhäll - 10 000 kr

Karin Rådholm - 10 000 kr

Emilia Berin - 10 000 kr

Maria Frodlund - 10 000 kr


2016

220 000 kr

Forskningsstipendium

Hans Bahlmann - Målstyrd vätsketerapi vid esofagusresektion - 50 000 kr

Aldona Wajda - Elektronisk näsa vs SCAPIS - 50 000 kr

Linda Fryland - Neutrophilic ability to recognise and eradicate Borrelia burgdorferi sensu lato in relation to clinical outcome after Borrelia infection. - 50 000 kr

Per Andersson - Chest pain in primary healthcare —A challenge for the general practitioner - 20 000 kr

Resestipendium

Nils Dahlström - 10 000 kr

Martin Holmbom - 10 000 kr

Malin Lindkvist Appell - 10 000 kr

Kristoffer Hedman - 10 000 kr

Johan Zötterman - 10 000 kr


2015

194 500 kr

Forskningsstipendium

Ann-Charlott Berg - Mikromiljöns betydelse för uppkomst av KLL - 50 000 kr

Björn Ingelsson - Kan lymfocyter försvara sig genom att skjuta ut DNA-nät? - 50 000 kr

Kim Berg - Syrgasbehandling under thoraxkirurgi – för och nackdelar - 50 000 kr

Resestipendium

Annika Malmström - 10 000 kr

Linda Fryland - 7 000 kr

Nektaria Papadopoulou - 10 000 kr

Niklas Bokenäs - 10 000 kr

Kerstin Gutefeldt - 7 500 kr


2014

200 000 kr

Forskningsstipendium

Henrik Green - Prevention av dödsfall relaterade till designerdroger med hjälp av levermikrosomer - 60 000 kr

Anna Zimdahl-Khalin - Karaktärisering av genetiska varianter hos det läkemedelsmetaboliserande enzymet TPMT av betydelse för uppkomst av allvarliga biverkningar vid tiopurinbehandling - 60 000 kr

Kyriakos Orfanidis - Senescense som tumörsuppressionsmekanism. Studier av senescensemarkörer samt utvärdering av biomarkörer för att skilja dysplastiska nevi från maligna melanom - 60 000 kr

Resestipendium

Måns Muhrbeck - 10 000 kr

Patrik Nasr - 10 000 kr


2013

110 000 kr

Forskningsstipendium

Cecilia GunnarssonGenetiska markörer för medfödd hjärtsjukdom - 50 000 kr

Georgiopoulos CharalamposFusion av iodobenzamide-SPECT och fMRI med doftprovokation hos patienter med parkinsonism - 35 000 kr

Resestipendium

Andreas Löfberg - 10 000 kr

Johanna Sjöwall - 5 000 kr

Johan Thorfinn - 10 000 kr


2012

253 000 kr

Forskningsstipendium

Kourosh LotfiFetal hemoglobin in development of multidrug resistance cancer cells - 50 000 kr

Robert Blomgran - Hur stärker vi kroppens naturliga immunförsvar vid saminfektion av tuberkulos och HIV? - 50 000 kr

Måns Edström - Regulatory T cells in MS - 50 000 kr

Susanne Hilke - Silencing of local estrogen production in the amygdala and pre-frontal cortex by means of lenti-viral gene-delivery: effects on anxiety and depressive-like behavior - 50 000 kr

Resestipendium

Christopher Sjöwall - 10 000 kr

Huanji Dong - 10 000 kr

Lovisa Farnebo - 10 000 kr

Simon Farnebo - 10 000 kr

Pontus Lindblom - 9 000 kr

Maria Sarberg - 4 000 kr


2011

230 000 kr

Forskningsstipendium

Simon Farnebo - Postdocvistelse vid Stanforduniversitetet i USA, med projekttiteln ”Utveckling av biologiskt framställda senor för rekonstruktion efter allvarlig handskada” - 50 000 kr

Nahreen Tynngård - med projekttiteln ”Effekter av patogeninaktivering av trombocytkoncentrat med Theraflex UV behandling på trombocytfunktionen” - 20 000 kr

Ida Blystad - med projekttiteln ”Clinical application of Synthetic MRI on malignant gliomas” - 25 000 kr

Johanna Sjöwall - med projekttiteln ”Fästingburna infektioner – interaktion mellan vektor, patogen och människa” - 20 000 kr 

Dean Turina - med projekttiteln ”Anestesimedels verkningsmekanismer – cellullära effekter av narkosmedel” - 20 000 kr

Anders Winblad - med projekttiteln ”Fysisk träning inför cancerkirurgi” - 40 000 kr

Lovisa Farnebo - Postdocvistelse vid Stanforduniversitetet i USA, med projekttiteln ”Potentiation of radiation, cisplatin and cetuximab by blocking of survivin and increased understanding of cancer stem cells” - 30 000 kr

Resestipendium

Nils Dahlström - 8 000 kr

Malin Lindqvist Appell - 8 000 kr

Karin Björnström Karlsson - 8 000 kr


2010

248 500 kr

Forskningsstipendium

Marika NordbergIl-17 and CXCL13 in CSF as possible markers for disease activity in neuroboreliosis - 48 500 kr

Jörg SchilcherBisphosphonates – the dark side - 40 000 kr

Åsa NilsdotterPatogenicitetsmekanismer vid ledprotesinfektioner med focus på small colony variants hos koagulasnegativa stafylokocker - 50 000 kr

Chamilly EvaldssonInfektioner i luftvägarna och uppkomsten av kronisk lymfatisk leukemi - 60 000 kr

Resestipendium

Lovisa Farnebo - Postdocvistelse - 10 000 kr

Eva Hellqvist - Postdocvistelse - 10 000 kr

Caroline Liliecreutz - Presentation vetenskaplig möte - 6 000 kr

Jeanette Wahlberg - Presentation vetenskaplig möte - 6 000 kr

Nils Dahlström - Presentation vetenskaplig möte - 6 000 kr

Johanna Sjöwall - Presentation vetenskaplig möte - 6 000 kr

Annika Malmström - Presentation vetenskaplig möte - 6 000 kr


2009

199 000 kr

Forskningsstipendium

Kourosh Lotfi - Innovativa nukleosidanaloger för cancerterapi - 50 000 kr

Dean Turina - Anestesimedlet Propofol’s verkningsmekanism - 25 000 kr

Lars Falk - Studier av mycoplasma genitalium - 25 000 kr

Lennart Persson - Det lysosomala järnets roll vid inflam. lungsjukdom - 30 000 kr

Joakim Zdolsek - Vätskekinetik vid hjärtkirurgi m hj-lungmaskin - 25 000 kr

Resestipendium

Misha Woisetschläger - 10 000 kr

Christoffer Sjöwall - 8 000 kr

Peter Wide - 8 000 kr

Thomas Abrahamsson - 8 000 kr

Malin Gren Landell - 10 000 kr


2008

149 000 kr

Forskningsstipendium

Camilla Nilsberth - 45 000 kr

Elisabeth Olhager - 45 000 kr

Torbjörn Ledin - 25 000 kr

Resestipendium

Johan Thorfinn - 10 000 kr

Christoffer Sjöwall - 8 000 kr

Jessica Frisk - 8 000 kr

Thomas Abrahamsson - 8 000 kr


2007

245 000 kr

Forskningsstipendium

Fredrik Huss - 75 000 kr 

Karin Björnström–Karlsson - 75 000 kr 

Ingrid Synnerstad - 75 000 kr

Resestipendium

Lars Falk - 10 000 kr

Ingrid Synnerstad - 10 000 kr


2006

210 000 kr

Forskningsstipendium

Henrik Green - 50 000 kr

Christoffer Sjöwall - 50 000 kr 

Johan Mellergård - 50 000 kr 

Anna Henningsson - 50 000 kr

Resestipendium

Fredrik Elinder - 10 000 kr


2005

248 000 kr

Forskningsstipendium

Karin Björnström Karlsson - Anestesimedels cellulära verkningsmekanismer - 30 000 kr

Jingfang Gao - 50 000 kr

Fredrik Kugelberg - Fördjupad analys av enantiomerselektiv farmakologi för nyare antidepressiva läkemedel - 50 000 kr

Helen Lundqvist Gustafsson - Inflammationssvar vid biomaterialinfektioner - 50 000 krAnna Oscarsson - Risk/benefit med ASA i samband med icke-hjärtkirurgi - 50 000 kr

Resestipendium

Thomas Abrahamsson - till European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology And Nutrition ESPGHAN, 38th Annual meeting, Porto Portugal 2005-06-01 – 04 med postern Intestinal microbiota in infants supplemented with the probiotic bacterium Lactobacillus reuteri - 10 000 kr

Karin Björnström Karlsson - till Scandinavian Society of Anaesthesiology & Intensive Care Medicine, Reykjavik Island 2005-06-29 – 07-03 för två orala presentationer Propofol uses the phosphatidyl inositol-3-kinase to regulate actin reorganisation och Different effects of sevoflurane and isoflurane on neuronal actin cytoskeleton - 10 000 kr 

Anna Fyrberg - till European Society for the Study of Purine and Pyrimidine Metabolism in Man, 10th symposium, Prag Tjeckien 2005-06-08 – 11 med postern Evidence of cell cycle-dependent regulation of Deoxycytidine kinase and cytosolic 5'-nucleotidase-I activity - 8 000 kr. 

Tomas Goscinski - till Scandinavian Society of Anaesthesiology & Intensive Care Medicine, Reykjavik Island 2005-06-29 – 07-03 med orala presentationen Photoplethysmography for central and obstructive apnea detection - 10 000 kr. 

Johanna Sjöwall - till 10 International Confenerce on Lyme borreliosis and other tick-borne diseases, Wien, Österrike 2005-09-11 – 15 med postern A prospective follow-up study of patients with erythema migrans: relation between clinical outcome, in vivo cytokine expression in patient skin biopsies and borrelia genotype? - 10 000 kr. 

Jeanette Wahlberg - till The 8th Meeting of the Immunology of Diabetes Society, Awaji Island, Japan, 2005-10-06—09 med postern Atopic symptoms and beta-cell autoimmunity during the first two years of life - specificerade kostnader dock max 10 000 kr. 

Karin Björnström Karlsson - för Post-doc-studier 6 mån medio 2006 vid Leicester Royal Infirmary, UK - specificerade resekostnader dock max 10 000 kr. 

Gemensam bussresa för samtliga läkarstuderande medlemmar av Linköpings Läkaresällskap till Riksstämman - 4 375 kr