Medlemskapstyper

Ordinarie ledamot

Ordinarie ledamot äger den bli som är 

  • Examinerad läkare 
  • Studerande vid Linköpings universitets läkarlinje (§5)

Adjungerad ledamot

Kan av Sällskapet efter förslag från styrelsen den väljas in som 

  • ej är examinerad läkare men är lärare vid Linköpings universitets läkarlinje, har speciell anknytning till medicinsk vetenskap eller företräder någon inom medicinen närstående verksamhet (§6).

 

Krävs att två av Sällskapets ordinarie ledamöter underskriver ett till styrelsen ställt förslag (§8).

Hedersledamot

Sällskapet kan på förslag av styrelsen välja in den som ådagalagt utmärkta förtjänster inom Sällskapets verksamhet eller som på annat betydelsefullt sätt främjat Sällskapets verksamhet (§7).

 

Samma förfarande som ovan under ”Adjungerad ledamot”.Bli medlem

Medlemsavgift är 100 kr per år.

Inbetalas på anmodan i början av året till Sällskapets Plusgirokonto: 791817-0. Inbetalningar skall märkas med namn på den som inbetalningen gäller för.

Varsågod och fyll i följande formulär för att registrera dig som ny medlem i sällskapet.  

OBS!: Fyll i rutorna märkta med en asterisk.Adressändring

Varsågod och fyll i följande formulär för att uppdatera dina personuppgifter. 

OBS!: Fyll i rutorna märkta med en asterisk.