Linköpings Läkaresällskaps ändamål

  • att främja medicinsk vetenskap
  • att verka för ett internationellt medicinskt vetenskapligt samarbete och utbyte
  • att stödja och främja läkares vidareutbildning
  • att främja det kollegiala, vetenskapliga samarbetet i en kamratlig och vänskaplig anda