Stadgar och Protokoll för Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland

Stadgar

Verksamhetsberättelser

Hämta
2019
Verksamhetsberättelse 2019.docx
Microsoft Word-dokument 335.6 KB

För ännu äldre verksamhetsberättelser hänvisar vi till sällskapets sekreterare.

Årsmötesprotokoll

2018 

Hämta
2020
Årsmötesprotokoll 2020_signerad.pdf
Adobe Acrobat-dokument 2.1 MB