Stadgar och Protokoll för Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland

Stadgar

Hämta
Stadgar. reviderade 2021.pdf
Adobe Acrobat-dokument 58.1 KB

Verksamhetsberättelser

2021

För ännu äldre verksamhetsberättelser hänvisar vi till sällskapets sekreterare.

Årsmötesprotokoll

Hämta
2022
årsmöte 220407 Medicininhistoriska_20221
Adobe Acrobat-dokument 415.2 KB