Bli medlem i Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland

 

Årsavgift

Vuxen: 150 kronor

Familjemedlem: 50 kronor

Studenter: 50 kronor

 

Svensk Medicinhistorisk Tidskrift kostar 150 kronor och ges ut en gång/år. 

 

Inbetalas på anmodan i början av året till Sällskapets Plusgirokonto: 63 39 25 – 3. Inbetalningar skall märkas med namn på den som inbetalningen gäller för.

Var vänlig fyll i bifogat formulär för att registrera dig som ny medlem i sällskapet.  

Med vänlig hälsning

Göran Stenberg, kassör

goran@heftings.se

 

OBS!: Fyll i rutorna märkta med en asterisk.