Bli medlem i Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland

 

Årsavgiften för medlemskap är 200 kronor

Svensk Medicinhistorisk Tidskrift kostar 200 kronor och ges ut en gång/år. 

Årsavgift och ev. tidskrift betalas vid ansökan om medlemskap och därefter årligen till Sällskapets Plusgirokonto:

63 39 25 – 3. 
Glöm inte att ange ditt namn på  inbetalningen!

Var vänlig fyll i bifogat formulär för att registrera dig som ny medlem i sällskapet.  

Med vänlig hälsning

Elisabeth Logander, sekreterare

elisabeth.logander@regionostergotland.se

 

OBS!: Fyll i rutorna märkta med en asterisk.