Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland

Sällskapet grundades 1981. Det har som syfte att främja studier av och intresset för medicinens och närliggande vetenskapers historia.

 

Sällskapet har bedrivit egen forskning och har efter transkription till tryckstil samt med kommentarer givit ut de så kallade Hagströmbreven. Dessa består av provinsial-läkaren Johan Otto Hagströms rapporter till Collegium Medicum och hans brev till Arkiatern Abraham Bäck under åren 1747-1792.

 

Sedan 1997 ger de svenska medicinhistoriska föreningarna tillsammans ut Svensk Medicinhistorisk Tidskrift där även Sällskapets medlemmar kan publicera sig. Den utkommer med ett nummer om året och kan beställas genom Sällskapet.

 

I regel anordnas fyra föreläsningar per år som behandlar frågor av medicinhistoriskt intresse. 

 

Årligen görs också en studieresa till platser med medicinhistorisk anknytning. 


Citat på latin , "O magnam vim veritatis, quae contra hominum ingenia, calliditatem, sollertiam contraque fictas omnium insidias facile se per se ipsa defendat!

»O hur stor är inte sanningens kraft, som på egen hand lätt försvarar sig själv mot människors påhittigheter, slughet, anslag och mot allas påhittade ränker!»

Cicero (ca. 106 – 43 f.Kr.): Oratio pro Caelio Rufo, 26 (63).

 

Svensk Medicinhistorisk Tidskrift – SMHT

Mer information om SMHT.

Apoteksmuseum i Gamla Linköping

Mer information och museets öppettider

 

 

Medicinhistoria på YouTube

Se mer på kanalen MedicinhistoriskaYouTube.