Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps forskningsfond ändamål

  • Stiftelsen har till uppgift att stödja medicinsk forskning och vetenskapliga aktiviteter.
  • Stiftelsen tar emot och förvaltar gåvor och testamenten med syftet att stödja vetenskaplig verksamhet.