Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps forskningsfond ändamål

  • Stiftelsen har till uppgift att med penningbidrag stödja medicinsk forskning.
  • Stiftelsen mottager och förvaltar gåvor och testamenten med sådant syfte att ur avkastningen utdela forskningsbidrag.
  • Stiftelsen består av en allmän fond och specialfonder.
  • Till specialfonderna föras medel vilkas givare har ställt särskilda villkor för användningen.